Pamięci JP2

występ uczniów

1 lutego w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” odbyła się wieczornica poświęcona pamięci Jana Pawla II. Uroczystość stała się okazją do wspomnienia postaci jaką był ojciec święty oraz refleksji nad przesłaniem jakie kieruje do nas. Spotkanie przygotowane zostało przez Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Technicznych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 5 im. M. Reja i Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater.

W ramach przygotowanego wydarzenia wystąpili:

  • chór Gimnazjum nr 5 im. Mikołaj Reja w Częstochowie z dyrygentem Panią Agatą Hapunik ,
  • młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach,
  • uczniowie  ze  Szkoły Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza,
  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46 im. S. Żeromskiego jako nagrodzeni w Festiwalu Muzyki Sakralnej.

W trakcie trwania uroczystości podsumowano konkursy poświęcone Janowi Pawłowi II.
Więcej informacji na stornie Zespołu Szkół Technicznych – zobacz