logo epuap logo bipp
oferta doskonalenia SOD

OFERTA EDUKACYJNA SOD 2016/2017

Serdecznie zapraszamy do korzystania z form doskonalenia SOD w roku szkolnym 2016/2017:

  1.  Konferencje przedmiotowo-metodyczne 2016
  2. Szkolenia nieodpłatne – I półrocze 2016/2017
  3. Formy płatne – rok szkolny 2016/2017
  4. Szkolenia rad pedagogicznych 2016/2017
  5. Granty – wrzesień 2016
  6. Konsultacje indywidualne

Szczególnie polecamy grant „Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia…”, który będzie realizowany w ramach zadań edukacyjnych  „Doskonalenie nauczycieli w województwie”, gdzie 100% kosztów szkolenia pokrywa Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Zobacz informacje szczegółowe i zgłoszenie (pdf)

Na konferencje przedmiotowo-metodycznye i szkolenia nieodpłatne nie jest wymagane zgłoszenie.

Serdecznie zapraszamy

biuletyn_ed_300

BIULETYN NR 35 – wrzesień 2016

Zapraszam do lektury wrześniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego – pobierz (PDF)

Biuletyn poświęcony jest w znacznej części metodycznym rozwiązaniom z wielu przedmiotów a przede wszystkim z matematyki w różnych etapach edukacyjnych. Materiały te praktycznie są tak przygotowane, aby były przydatne do wykorzystania w tworzeniu własnych materiałów edukacyjnych już z początkiem roku szkolnego 2016/2017. Ponadto w numerze zamieszczone są informacje dotyczące matury 2016, realizacji projektów europejskich, pracy z uczniem zdolnym i innych. W artykule dotyczącym wycieczek edukacyjnych możemy przeczytać o walorach tej metody nauczania-uczenia się i poznać narzędzia do pracy z uczniami w czasie zajęć realizowanych poza szkołą.

Program wspomagania szkół i placówek realizowany przez SOD – 2016/2017

Celem programu jest nieodpłatne organizowanie i prowadzenie wspomagania szkoły/placówki, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań służących jej rozwojowi oraz poprawie jakości pracy w zakresie  wybranych przez nią potrzeb.

Udział szkoły/placówki w programie jest dobrowolny, a jej objęcie wspomaganiem jest możliwe po złożeniu przez dyrektora stosownej deklaracji.

Czytaj dalej

mg_2805-780x520

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku 2016/2017. Minister Anna Zalewska przedstawiła w nim najważniejsze kierunki zmian, które będą zaprezentowane w postaci projektów ustaw w połowie września. Jednocześnie Szefowa MEN zachęca w liście do aktywnego włączenia się do prac nad ostatecznymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu edukacji.

Czytaj dalej

oferta SOD

MEN wskazuje kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2016/2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawowe  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Pełna publikacja kierunków polityki oraz zadań z zakresu nadzoru :

IMG_1668

Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”

17 czerwca 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”. Jej organizacja wypływała z zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konferencja zorganizowana została z inicjatywy i we współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, które reprezentował Pan Andrzej Jerzy Mróz – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator pilotażu z ramienia Kuratorium Oświaty w Katowicach. Współorganizatorami były również dwie placówki: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, reprezentowane przez dyrektorów: Panią Katarzynę Wilk i Pana Zbigniewa Janusa, obecnych podczas konferencji.

Czytaj więcej…

Gry i zabawy w piłce koszykowej

Dzięki uprzejmości Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zorganizował szkolenie dla nauczycieli z piłki koszykowej. Zajęcia w sposób bardzo profesjonalny poprowadził mgr Tomasz Nogal świetny zawodnik i trener grup młodzieżowych. Nauczyciele poznali wiele ćwiczeń, gier i zabaw, które będą mogli zastosować w swojej pracy na lekcjach wychowania fizycznego.
Dziękujemy za dużą frekwencję i świetną atmosferę na zajęciach.

DSC_0495

Warsztaty z tenisa ziemnego

Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Liberdy któremu należą się szczególne podziękowania, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia zorganizował na kortach szkoły tenisowej „GEM” szkolenie dla nauczycieli z tenisa ziemnego. Zajęcia w sposób bardzo profesjonalny poprowadził mgr Tomasz Liberda przed laty świetny zawodnik, wieloletni trener człowiek którego pasją jest tenis ziemny.
Nauczyciele wychowania fizycznego poznali metodykę w teorii i w praktyce technikę uderzeń, wiele ćwiczeń gier i zabaw w tenisie ziemnym.

Czytaj dalej

img_3621_600

GALA „MŁODZI – KREATYWNI”

W poniedziałek, 13 czerwca w Teatrze im. A. Mickiewicza odbyła się Gala podsumowująca III edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”.

Podczas uroczystości zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski wręczyli dyplomy laureatom konkursów organizowanych w ramach Projektu: „Mój pomysł na firmę”  (na najlepszy biznesplan), „Mój pomysł na lekcję przedsiębiorczości” (dla nauczycieli na konspekt lekcji przedsiębiorczości), „Kreujemy swoją przyszłość” (na najlepszą pracę literacką, plastyczną lub film o tematyce przyszłości na rynku pracy) i „Przedsiębiorczość artystycznie” (spektakl promujący postawy przedsiębiorcze).Poniżej lista laureatów konkursów.

Czytaj więcej…

oferta doskonalenia SOD

Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”

W nawiązaniu do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o organizacji konferencji na temat „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”. Na konferencję zapraszamy Państwa dyrektorów zainteresowanych przystąpieniem do pilotażu wraz z nauczycielem zajęć komputerowych/informatyki. Więcej informacji na temat pilotażu znajdziecie Państwo na witrynie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w e-mailu wysłanym do szkół w dniu 3 czerwca 2016 r.

Czytaj dalej