Rozstrzygniecie III Międzyszkolnego Konkursu ,,Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej”

Rozstrzygniecie III Międzyszkolnego Konkursu ,,Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej”
Już po raz trzeci Wydział Edukacji UM Częstochowy wraz z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia przeprowadzili Międzyszkolny Konkurs ,,Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej”. Konkurs rozgrywał się od października do grudnia br. i przeznaczony był dla wszystkich typów szkół. Placówki, które zgłosiły swój udział w konkursie, miały za zadanie przygotować miejsce pamięci związane z historią kraju, regionu lub historią szkoły i jej patrona. Komisja Konkursowa odwiedziła wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie, obejrzała przygotowane izby pamięci i dokonała następujących rozstrzygnięć:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej
  • II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 oraz Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej
  • wyróżnienie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 oraz Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w połowie stycznia 2015 r. Z każdą z uczestniczących w konkursie szkół będziemy się kontaktować zaraz po nowym roku i przekażemy dokładne informacje o czasie i miejscu rozdania nagród.
Pozdrawiamy serdecznie i raz jeszcze gratulujemy udziału w konkursie.

przewodnicząca Komisji Konkursowej: mgr Dorota Kawka

Szkoła dla cyfrowych tubylców…Podsumowanie konferencji

_1150481_Czy cyfrowa szkoła może być tania, jakie działania podjąć, aby sprawnie wykorzystywać technologie cyfrowe?  Próbą przedstawienia odpowiedzi na powyższe pytania była konferencja zorganizowana przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wspólnie z Wydziałem Edukacji UM Częstochowy i z Zespołem Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie (8.12.2014 r.)

W I części prelegenci zachęcali do korzystania z istniejących dostępnych serwisów, proponowali metody, które sprawdzają się w pracy z zasobami cyfrowymi.  Do korzystania m.in. z Akademii Khan Polska czy współpracy i dzielenia się materiałami w ramach społeczności superbelfrzy.pl zachęcał prof. Lech Mankiewicz.  

W czasie warsztatów, które przeprowadzono w  II części konferencji,  nauczyciele poznali praktyczne rozwiązania dotyczące m.in. pracy z tabletami i dedykowanymi im aplikacjami edukacyjnymi. Warsztat ten poprowadził doradca metodyczny SOD Jacek Turlejski. Daniel Żukowski przedstawił rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo uczniom korzystającym z sieci Internet. _1150504_Pan Andrzej Jurkiewicz z kolei wprowadził nauczycieli w świat mechatroniki w oparciu o sterowniki cyfrowe rodziny Arduino.  Natomiast Pan Florian Gałuszka zaprezentował sposób pracy z elektronicznym dziennikiem spełniającym wymaganie MEN. 

Udział Zespołu Szkół Plastycznych w działaniach związanych z konferencją, warsztatami podniosł w znacznym stopniu wartość konferencji.  Zespół Szkół Plastycznych został oddany do użytku po  remoncie i rozbudowie 15 października 2014 roku. Większość środków na wszystkie prace i wyposażenie szkoły pochodziły z Projektu „Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie” który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

Mam nadzieje, że przedstawione w czasie wystąpień i warsztatów treści, a także możliwość  skorzystanie z nowoczesnej infrastruktury Zespołu Szkół Plastycznych zachęciło uczestniczących w konferencji dyrektorów i nauczycieli do rozwijania technologi cyfrowej w swoich szkołach.

Dziękujemy sponsorom którzy ufundowali nagrody oraz przyczynili się do organizacji konferencji: Wydawnictwo  Pearson, Wydawnictwo Helion, Image Recording Solutions Sp. z o.o., ABIX, Konsorcjum FEN

Relacja foto z konferencji

 

oferta2-300-png

Konferencja z „cyfrową szkołą”

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii na konferencję pt. „Czy cyfrowa szkoła może być tania?”. 

Celem głównym konferencji jest zaprezentowanie sposobu wykorzystania najnowszych technologii interaktywnych w nauczaniu, w oparciu o dostępne zasoby edukacyjne. W programie konferencji są m.in.: wystąpienie prof. Lecha Mankiewicza (SuperbelfrzyRP/CFT PAN), Adama Jurkiewicza (SuperbelfrzyRP/ABIX ), Krzysztofa Winnickiego (nauczyciel, propagator otwartych zasobów) , Adriana Kapczyńskiego (PTI), Floriana Gałuszki (Helion Edukacja).

Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Zespołu Szkół Plastycznych, ul. Pułaskiego 15 w Częstochowie.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 5 grudnia br. (telefonicznie pod nr. 34 362 51 05 lub pocztą elektroniczną na adres sod@edukacja.czestochowa.pl) oraz złożenie deklaracji wyboru warsztatów, w których chcieliby Państwo uczestniczyć
w ramach ww. przedsięwzięcia.

oferta2-80-png

Zumba – warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy chętnych nauczycieli do nauki tańca do muzyki latino w ramach warsztatów szkoleniowych zumby.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia:

  • I część – 25.11 (wtorek) godz. 16:00-19:00
  • II część 9.12 (wtorek) godz.  16:00-19:00

Uczestników obowiązują stroje sportowe a odpłatność wynosi 60 zł. 

Liczab miejs ograniczona

Chętnych proszę o wypełnienie karty zgłoszenia -> pobierz.

Informacji udziela Maciej Hupa – 513 048 662

 

oferta2-80-png

Zaproszenie na kurs kwalifikacyjny sędziego lekkiej atletyki

Zapraszamy nauczycieli chętnych do uzyskania uprawnień sędziego lekkiej atletyki na zajęcia w dniach 28 listopada (16:00-20:00) oraz 29 listopada (9:00-14:00). Zajęcia prowadzone  będą w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przez przedstawicieli Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Katowicach. Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. Uczestnicy otrzymują m. in. aktualne przepisy LA oraz poczęstunek.

Chętnych proszę o wypełnienie karty zgłoszenia -> pobierz.

Informacji udziela Maciej Hupa – 513 048 662