Wizyta partnerska w Bambergu

W dniach 8 – 10 lipca br. przebywała w Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu delegacja częstochowskich oświatowców w skład której weszli:
– Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
– Magdalena Dębska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
– Zbigniew Janus – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
– Jan Randak – Dyrektor III LO im. dr. W. Biegańskiego
– Małgorzata Wojtowicz – nauczycielka języka niemieckiego ZS im. W.S. Reymonta
– Wioletta Radecka – nauczycielka języka niemieckiego ZS im. W.S. Reymonta
– Małgorzata Przymus – nauczycielka języka niemieckiego Gimnazjum nr 17 (tłumaczka).

Celem wyjazdu było omówienie i podpisanie warunków współpracy dotyczącej wyjazdów hospitacyjnych nauczycieli polskich i niemieckich. Porozumienie zostało podpisane w dniu 10 lipca 2015 r. przez Pana Ryszarda Stefaniaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy i Panią Brigitte Cleary – Dyrektora Dientzenhofer Gymnasiums Bamberg. Spotkanie było owocne i odbywało się w serdecznej atmosferze. Pierwszą grupę nauczycieli niemieckich będziemy gościć w naszych placówkach w styczniu 2016 r. Natomiast planowany termin wyjazdu nauczycieli polskich do Bambergu to październik 2016 r. Mamy nadzieję, że wymiana ta przyczyni się do dalszego doskonalenia umiejętności nauczycielskich, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między poszczególnymi placówkami, to z kolei zaowocuje pogłębieniem wiedzy o historii i kulturze obu regionów i podejmowaniem wspólnych projektów, nie tylko w dziedzinie edukacji. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie SOD.

Bamberg_1

Bamberg_2

Bamberg_3

Bamberg_4

Bamberg_5

Bamberg_6

Bamberg_7

Bamberg_8

Bamberg_9

OGŁOSZENIE nr 2 nabór na stanowisko specjalisty informatyka

Częstochowa, dnia 24 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIE nr 2

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie ul. Kosmowskiej 5 ogłasza nabór  na stanowisko specjalisty informatyka.

Wymagania: wykształcenie wyższe, kierunek: informatyka

Ogólny zakres zadań:

 1. Opracowywanie i przetwarzanie danych dla celów analitycznych badań, analiz i strategii rozwoju edukacji.
 2. Udział w badaniach prowadzonych przez SOD.
 3. Administrowanie zasobami informatycznymi badań, analiz i strategii rozwoju edukacji.
 4. Wspieranie działań administratora sieci informatycznej Ośrodka.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa do dnia 17 lipca 2015 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy kandydatów indywidualnie.

Ogólnopolska konferencja podsumowująca pilotaż projektu „Etyka nie tylko dla smyka”

12 czerwca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się podsumowanie pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. W spotkaniu udział wzięli: Joanna Berdzik, Wiceminister Edukacji Narodowej, Paweł Wojtyniuk, Szef CBA, Marlena Fałkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Czytaj dalej

Wyniki konkursu „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim i Lourdes”

Multimedialny Konkurs „25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim i Lourdes” jest inicjatywą Wydziału Edukacji UM Częstochowy i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia. Patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy. W konkursie wzięli udział uczniowie 3 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy.
Komisja konkursowa, po obejrzeniu wszystkich prezentacji, wyłoniła zwycięskie prace, osobno odnośnie Pforzheim, osobno Lourdes.

„25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Pforzheim”

GIMNAZJA

 • I miejsce – nie przyznano
 • wyróżnienie – Aleksandra Tądel, Gimnazjum nr 20 w Częstochowie,
  opiekun – mgr Małgorzata Skurzyńska

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I miejsce – Monika Basińska, Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie,
  opiekun – mgr Katarzyna Łapeta
 • wyróżnienie – Sebastian Kmiecik, Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie, opiekun – mgr Renata Bartosik

„25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i współpracy Częstochowy z Lourdes”

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I miejsce – Natalia Segiet , IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie, opiekun – dr Piotr Smok
 • wyróżnienie – Angelika Golcz, Zespół Szkół im. gen Władysława Andersa w Częstochowie, opiekun – mgr Katarzyna Łapeta

Pozostałe szkoły uczestniczące w konkursie:

 • Gimnazjum nr 2 w Częstochowie,
 • Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Józefa Piłsudskiego w Częstochowie,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Uroczystość podsumowująca konkurs, podczas której nastąpi wręczenie nagród, odbędzie się 10 czerwca 2015 roku w sali 118 Urzędu Miasta Częstochowy.
Wszystkim nagrodzonym uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jadwiga Idzikowska-Labocha
doradca metodyczny SOD w Częstochowie
przewodnicząca komisji konkursowej

http://www.sod.ids.czest.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css