oferta2-300-png

Konferencja z „cyfrową szkołą”

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii na konferencję pt. „Czy cyfrowa szkoła może być tania?”. 

Celem głównym konferencji jest zaprezentowanie sposobu wykorzystania najnowszych technologii interaktywnych w nauczaniu, w oparciu o dostępne zasoby edukacyjne. W programie konferencji są m.in.: wystąpienie prof. Lecha Mankiewicza (SuperbelfrzyRP/CFT PAN), Adama Jurkiewicza (SuperbelfrzyRP/ABIX ), Krzysztofa Winnickiego (nauczyciel, propagator otwartych zasobów) , Adriana Kapczyńskiego (PTI), Floriana Gałuszki (Helion Edukacja).

Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Zespołu Szkół Plastycznych, ul. Pułaskiego 15 w Częstochowie.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 5 grudnia br. (telefonicznie pod nr. 34 362 51 05 lub pocztą elektroniczną na adres sod@edukacja.czestochowa.pl) oraz złożenie deklaracji wyboru warsztatów, w których chcieliby Państwo uczestniczyć
w ramach ww. przedsięwzięcia.

oferta2-80-png

Zumba – warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy chętnych nauczycieli do nauki tańca do muzyki latino w ramach warsztatów szkoleniowych zumby.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia:

 • I część – 25.11 (wtorek) godz. 16:00-19:00
 • II część 9.12 (wtorek) godz.  16:00-19:00

Uczestników obowiązują stroje sportowe a odpłatność wynosi 60 zł. 

Liczab miejs ograniczona

Chętnych proszę o wypełnienie karty zgłoszenia -> pobierz.

Informacji udziela Maciej Hupa – 513 048 662

 

oferta1-300

Pełna oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele 

Przed nami nowy rok szkolny 2014/2015 – kolejny rok wytężonej pracy nad kształtowaniem umysłów młodych ludzi, którzy odkrywać będą swoje pasje, rozwijać talenty i poszerzać horyzonty. Jak zawsze nauczyciele naszego miasta, a także szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego, podejmować będą działania zmierzające do tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu.
Aby wspierać środowisko oświatowe, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie proponuje Państwu szeroką ofertę form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym m.in. w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa: wspierania dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, podniesienia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki, profilaktyki agresji i przemocy w szkole, edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą:

Czytaj dalej

oferta2-80-png

Zaproszenie na kurs kwalifikacyjny sędziego lekkiej atletyki

Zapraszamy nauczycieli chętnych do uzyskania uprawnień sędziego lekkiej atletyki na zajęcia w dniach 28 listopada (16:00-20:00) oraz 29 listopada (9:00-14:00). Zajęcia prowadzone  będą w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia przez przedstawicieli Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Katowicach. Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. Uczestnicy otrzymują m. in. aktualne przepisy LA oraz poczęstunek.

Chętnych proszę o wypełnienie karty zgłoszenia -> pobierz.

Informacji udziela Maciej Hupa – 513 048 662

 

kot_z_ksiazki-180

PODSUMOWANIE projektu „Towarzystwo dla kota Haliny Poświatowskiej – tworzymy papierowe rzeźby kotów”

Walor edukacyjny projektu polegał na przybliżeniu postaci Haliny Poświatowskiej i miejsc związanych z nią na mapie Częstochowy, a także na poszerzeniu wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących sztuki współczesnej.  Twórczy walor projektu, to działania w zakresie formowania rzeźby animalistycznej, posługiwanie się w sposób świadomy barwą w rzeźbie dla podkreślenia ekspresji, tworzenie akcji plastycznej, kreatywność  w fotografii artystycznej i dokumentacyjnej. Nie sposób pominąć walor wychowawczy. Praca w parach i w zespole uczy wspólnego działania a przeżycia artystyczne w grupie ludzi o podobnych zainteresowaniach, wymiana doświadczeń stanowią swoistą wartość dodaną, która jest inwestycją w jakość dorosłego życia.

W projekcie uczestniczyło 23 uczniów wraz z nauczycielami  ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz 5-letnia uczestniczka z przedszkola.  Uczestnikom i opiekunom zostały wręczone podziękowania.

 • Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Częstochowie
  (6 uczestników)
  opiekunki: Ilona Nawrot, Agata Filipiuk-Mojsa
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie (2 uczestników)
  opiekun: Małgorzata Domańska
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie (6 uczestników)
  opiekun :  Dorota Komorowska
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie 
  (5 uczestników)
  opiekun: Justyna Depta
 • Gimnazjum nr 7 im. Konstantego  Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie ( 4 uczestników)
  opiekun: Małgorzata Sosna
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35  (1 uczestnik)
  opiekunki: Jolanta Stanisz, Wiesława Struska

Papierowe rzeźby kotów są obecnie prezentowane w Muzeum Haliny Poświatowskiej  w Domu Poezji. Wystawa kotów będzie też eksponowana w Galerii Sztuki Dziecka „Zielony ołówek” w MGS, w Regionalnym Ośrodku Kultury i Samorządowym Ośrodku Doskonalenia.

Zdjęcia z realizacji zadań projektowych będą zamieszczone na stronach wyżej wymienionych instytucji.

kot_z_ksiazki-180

Akcja plastyczna

001 koty przy ławeczce PoświatowskiejCzwarte spotkanie w ramach projektu „Towarzystwo dla kota Haliny Poświatowskiej” miało miejsce 29 października. Rozpoczęło się w MGS w Częstochowie krótkim wprowadzeniem, które miało na celu uświadomienie zebranym, że wszyscy jesteśmy uczestnikami kultury, ale również tę kulturę współtworzymy. Przybliżone zostały pojęcia współczesnych działań artystycznych, takich jak: akcja plastyczna, happening, performance. Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w happeningu. Którego celem było wykreowanie nowej przestrzeni publicznej wokół ławeczki H. Poświatowskiej i sesja zdjęciowa. Działania te powtórzono w ogrodzie przy Domu Poezji, gdzie nastąpiło również podsumowanie projektu. 

kot_z_ksiazki-180

Rzeźby polichromowane

Trzecie spotkanie projektowe miało miejsce 22 października w MGS i było kontynuacją poprzednich warsztatów. Szkolenie nieodpłatne „Praca z uczniem uzdolnionym plastycznie – warsztaty w MGS cz.2″ dotyczyło treści, jakie można realizować przy podobnych działaniach warsztatowych – rzeźby polichromowane, rytm w wybranych kierunkach sztuki współczesnej. Zadaniem uczniów było pomalować rzeźby kotów w sposób abstrakcyjny stosując wzory rytmiczne.

kot_z_ksiazki-180

Warsztaty z Poświatowską – „Tworzymy papierowe rzeźby kotów”

Drugie spotkanie w ramach projektu  „Towarzystwo dla kota Haliny Poświatowskiej”odbyło się 15 października w MGS w Częstochowie i miało charakter warsztatów dla dzieci i młodzieży . Warsztatom zatytułowanym „Tworzymy papierowe rzeźby kotów”, które prowadziła Edyta Cieślik – Moczek, towarzyszyło szkolenie nieodpłatne na temat: „Praca z uczniem uzdolnionym plastycznie – warsztaty w MGS – cz.1″. W czasie warsztatów uczniowie pracując w parach wykonali   rzeźby kotów w technice papier-mache. Powstały ciekawe prace, które przed następnym spotkaniem zostały pomalowane białą farbą.

Zapraszamy do fotorelacji 

oferta2-300-png

Wolne miejsca na kursie kwalifikacyjnym „Zarządzanie w oświacie”

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym „Zarządzanie w oświacie”, adresowanym do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach – posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

Dysponujemy jeszcze miejscami w grupie, która rozpocznie zajęcia 14 listopada br. Przewidujemy zakończenie zajęć w czerwcu 2015 r. Program kursu jest zgodny z ramowym programem zatwierdzonym przez MEN i nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Koszt kursu: 1500,00 zł – istnieje możliwość płatności w ratach.

Jeśli chcą Państwo już teraz złożyć swoje zgłoszenie prosimy wypełnić Kartę zgłoszenia, którą należy następnie wysłać elektronicznie na nasz adres edu@sod.ids.czest.pl

Karta zgłoszenia – (MS Word)  

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pani Alicja Małasiewicz – kierownik kursu alicja.malasiewicz@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

izby-logo-240

Zapraszamy do Konkursu na Szkolne Izby Pamięci

izby-logo-240Samorządowy Ośrodek Doskonalenia  kolejny raz zaprasza częstochowskich uczniów i nauczycieli do udziału w Konkursie na Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej.  

Pragniemy zachęcić dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców oraz wszystkie osoby wspierające szkołę do stworzenia w niej miejsca pamięci związanego z historią kraju, regionu lub z historią szkoły i jej patrona.

Ta tura konkursu skierowana jest do szkół które jeszcze nie posiadają izb. Informacje szczegółowe publikujemy poniżej:

 Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela Dorota Kawka <dtkawka@tlen.pl> 

Zapraszamy