Konferencja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, we współpracy
z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie oraz
w porozumieniu z Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie, organizuje dla nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego konferencję  „Osiąganie zakładanych efektów kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy”

Zakres tematyczny:

 • prezentacja programu Kultura bezpieczeństwa wraz z podstawowymi pojęciami z zakresu kultury pracy,
 • prawna ochrona pracownika w środowisku pracy,
 • legalność zatrudnienia,
 • techniczne bezpieczeństwo pracownika w środowisku pracy.

Konferencja odbędzie się 30 marca 2016 r. (środa) w godz. 10:00 – 14:00 w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie. Nauczyciele zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zgłoszenie drogą telefoniczną na numer: 34 362 51 05 lub mailową na adres: edu@sod.ids.czest.pl do 24 marca 2016 r.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w konferencji.

Rytmika i taniec – nabór na studia podyplomowe

tancerzWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy
z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia organizuje podyplomowe studia doskonalące Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci i młodzieży. Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zajęć umuzykalniających, rytmiki, tańca dla dzieci i młodzieży. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych oraz pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.

Zgłoszenia nauczyciela dokonuje szkoła poprzez formularz elektroniczny dostępny w serwisie SOD – przejdź

Czytaj dalej

CZĘSTOCHOWA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

– to tytuł publikacji podsumowującej projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2014/15 z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 70 rocznicy jej zakończenia. Wczoraj, 9 lutego w OPK „Gaude Mater” odbyła się promocja wydawnictwa.

Wśród autorów publikacji pod redakcją dr Ryszarda Stefaniaka i mgr Rafała Piotrowskiego znaleźli się m.in. Robert Majzner, Grzegorz Nowik, Adam Kurus, Ryszard Stefaniak, Rafał Piotrowski, Zbigniew Zieliński, Sławomir Maślikowski, Grzegorz Basiński, Jarosław Sobkowski, Wiesław Paszkowski. Autorką okładki jest Anna Kościukiewicz – Kościelniak, korekty dokonała Justyna Wartacz, a Aneta Hołodniuk przygotowała sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Ojczyzna to ziemia i groby” „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”. Recenzentem był prof. dr hab. Dariusz Złotkowski, a redaktorem technicznym Jarosław Leszczuk.

Czytaj dalej

Studia podyplomowe

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na studiach podyplomowych Zarządzania placówkami oświatowymi organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie.

Czas trwania: 2 semestry. Planowana opłata za semestr nauki: 1250 zł. Zgłoszenia można dokonać e-mail na adres: edu@sod.ids.czest.pl lub telefonicznie fax. 34 3625105.

Zmiana terminu szkolenia – Organizowanie bezpiecznych zajęć na lodowisku i śniegu

Z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie  szkolenia nieodpłatnego  „Organizowanie bezpiecznych zajęć na lodowisku i śniegu” następuje zmiana terminu tego szkolenia.
Zajęcia zaplanowane na 6 lutego br, godz 10:00. odbędą się w dniu 13 lutego 2016 godz 07:50 na terenie sztucznego lodowiska MOSiR, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8, Częstochowa.
Dodatkowych informacji udziela Pan Adrian Pasieka – doradca metodyczny SOD.

Gala konkursu – Szkolne Izby Pamięci i Tradycji 2016

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach:

Kategoria I – „Budujemy szkolne izby pamięci narodowej”

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 24. im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Kategoria II – „Historia w przedmiotach zaklęta”

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie.
 • II miejsce – Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów oraz Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
  oraz Gimnazjum nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie.

Organizatorami konkursu byli:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Zapraszamy do udziału za rok

 

Pamięci JP2

występ uczniów

1 lutego w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” odbyła się wieczornica poświęcona pamięci Jana Pawla II. Uroczystość stała się okazją do wspomnienia postaci jaką był ojciec święty oraz refleksji nad przesłaniem jakie kieruje do nas. Spotkanie przygotowane zostało przez Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Technicznych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 5 im. M. Reja i Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater.

W ramach przygotowanego wydarzenia wystąpili:

 • chór Gimnazjum nr 5 im. Mikołaj Reja w Częstochowie z dyrygentem Panią Agatą Hapunik ,
 • młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach,
 • uczniowie  ze  Szkoły Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza,
 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46 im. S. Żeromskiego jako nagrodzeni w Festiwalu Muzyki Sakralnej.

W trakcie trwania uroczystości podsumowano konkursy poświęcone Janowi Pawłowi II.
Więcej informacji na stornie Zespołu Szkół Technicznych – zobacz

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie dla mieszkańców zainteresowanych tą tematyką.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak bezpiecznie korzystać
z internetu i jak ustrzec się przed cyberprzemocą. Poznali też najważniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz dyskutowali o własnych doświadczeniach, związanych z tematem. W czasie spotkania rozdano również nagrody w konkursie dla mieszkańców Częstochowy na plakat związany
z tematyką ochrony danych osobowych.

Organizatorami szkolenia były: Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowo–Budowlanych, Akademia im. Jana Długosza, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Zespół Szkół Technicznych przy współpracy z GIODO.

 Galeria