logo epuap logo bipp

Sieci wsparcia w SOD

logo-sieciJeśli jesteś nauczycielem przedmiotu lub pełnisz w szkole funkcje opiekuńcze możesz włączyć się w działanie naszych sieci. Istotą pracy sieci jest współpraca nauczycieli w środowisku wykorzystującym technologię informacyjno-komunikacyjną. Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą w ten sposób i pozyskać do wymiany doświadczeń nowych nauczycieli zainteresowanych właśnie twoim rozwiązaniem, dołącz do nas.

Czytaj dalej

V Powiatowy Konkurs „Szkolne Izby…” – informacje o konkursie

logo konkursu

Zapraszamy do udziału
w V Powiatowym Konkursie
Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej”
edycja 2016

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu Częstochowy. Głównym celem konkursu jest promocja szkolnych izb pamięci, izb tradycji, izb regionalnych i kącików historycznych; podkreślenie ich roli w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz edukacji patriotycznej.
Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk.

W tym miejscu gromadzimy wszystkie informacje o konkursie:
Czytaj dalej

Zapraszmay do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie w uzgodnieniu z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, zapraszają do udziału w realizacji XI edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, zapoczątkowanego w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.  Program edukacyjny
pn. „Kultura bezpieczeństwa”, którego główną ideą jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 2006 r.

Spotkanie inicjujące kolejną edycję przedsięwzięcia odbędzie się
19 października 2016 r. w godz. 1000– 1400  w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie  ul. I. Kosmowskiej 5.

Czytaj dalej

Zapraszamy na warsztaty – „Szkoła uczy programować”

SOD oraz RODN „WOM” w Częstochowie zapraszają nauczycieli  na warsztaty „Szkoła uczy programować”. Warsztaty są kontynuacją konferencji czerwcowej, zorganizowanej w celu propagowania programowania. Do udziału w spotkaniu zapraszamy nauczycieli ze szkół z obszaru Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, które przystąpiły do pilotażu wdrażania podstawy programowej lub są zainteresowane rozwijaniem tego zakresu umiejętności w swojej szkole.

Warsztaty odbędą się 26 października 2016 r., o godz. 14:00  w RODN “WOM” w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 126/130. Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w seminarium dla nowo powołanej kadry kierowniczej

 

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, organizuje  dla nowo powołanej kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Częstochowie 30-godzinne seminarium „Zarządzanie placówką oświatowa w praktyce”.  Tematyka cyklicznych spotkań będzie dotyczyła m.in. prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, prowadzenia dokumentacji szkoły, polityki kadrowej
i finansowej. Zagadnienia szczegółowe zostaną ustalone po konsultacji z uczestnikami seminarium. Spotkania w ramach seminarium będą odbywać się raz w miesiącu, przy czym pierwsze jest planowane w drugiej połowie października 2016 r.

Czytaj dalej

oferta doskonalenia SOD

OFERTA EDUKACYJNA SOD 2016/2017

Serdecznie zapraszamy do korzystania z form doskonalenia SOD w roku szkolnym 2016/2017:

  1.  Konferencje przedmiotowo-metodyczne 2016
  2. Szkolenia nieodpłatne – I półrocze 2016/2017
  3. Formy płatne – rok szkolny 2016/2017
  4. Szkolenia rad pedagogicznych 2016/2017
  5. Granty – wrzesień 2016
  6. Konsultacje indywidualne

Szczególnie polecamy grant „Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia…”, który będzie realizowany w ramach zadań edukacyjnych  „Doskonalenie nauczycieli w województwie”, gdzie 100% kosztów szkolenia pokrywa Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Zobacz informacje szczegółowe i zgłoszenie (pdf)

Na konferencje przedmiotowo-metodycznye i szkolenia nieodpłatne nie jest wymagane zgłoszenie.

Serdecznie zapraszamy

biuletyn_ed_300

BIULETYN NR 36 – wrzesień 2016

Zapraszam do lektury wrześniowego numeru Biuletynu Edukacyjnego – pobierz (PDF)

Biuletyn poświęcony jest w znacznej części metodycznym rozwiązaniom z wielu przedmiotów a przede wszystkim z matematyki w różnych etapach edukacyjnych. Materiały te praktycznie są tak przygotowane, aby były przydatne do wykorzystania w tworzeniu własnych materiałów edukacyjnych już z początkiem roku szkolnego 2016/2017. Ponadto w numerze zamieszczone są informacje dotyczące matury 2016, realizacji projektów europejskich, pracy z uczniem zdolnym i innych. W artykule dotyczącym wycieczek edukacyjnych możemy przeczytać o walorach tej metody nauczania-uczenia się i poznać narzędzia do pracy z uczniami w czasie zajęć realizowanych poza szkołą.