oferta1-300

Pełna oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele 

Przed nami nowy rok szkolny 2014/2015 – kolejny rok wytężonej pracy nad kształtowaniem umysłów młodych ludzi, którzy odkrywać będą swoje pasje, rozwijać talenty i poszerzać horyzonty. Jak zawsze nauczyciele naszego miasta, a także szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego, podejmować będą działania zmierzające do tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu.
Aby wspierać środowisko oświatowe, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie proponuje Państwu szeroką ofertę form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym m.in. w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa: wspierania dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, podniesienia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki, profilaktyki agresji i przemocy w szkole, edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą:

Czytaj dalej

oferta2-300-png

Doradcy metodyczni SOD

Z naszym ośrodkiem współpracuje 28 doradców metodycznych. Doradcy metodyczni SOD wspierają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowe prowadzone przez miasto Częstochowę oraz szkoły ponadgimnazjalne powiatu myszkowskiego. Z naszych form doskonalenia korzystają także nauczyciele pracujący w szkołach regionu częstochowskiego.

 Wykaz doradców metodycznych SOD

Czytaj dalej

biuletyn_ed_300

Biuletyn nr 26 – wrzesień 2014

Zapraszam do lektury wrześniowego Biuletynu Edukacyjnego SOD (nr 26) – format (PDF).

Kolejny numer Biuletynu Edukacyjnego 26 (31), zawiera artykuły autorstwa nauczycieli częstochowskich szkół, doradców metodycznych Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy oraz pracownika naukowego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
W tym numerze warto zwrócić uwagę na artykuły np.: „Co z tym sprawdzianem?”,  „Zadania maturalne z matematyki – nowe typy zadań, nowe treści”, „Wczesny rozwój dziecka a współczesna edukacja” i materiały edukacyjne dotyczące propozycji wykorzystania metod problemowych na lekcjach, pracy z uczniem zdolnym w zakresie wsparcia uczniów w przygotowaniu się do konkursów szkolnych i wystąpień przed publicznością oraz wiele innych.
Ciekawą pozycją są artykuły dotyczące jubileuszy wydarzeń historycznych i materiałów edukacyjnych do wykorzystania w kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i  młodzieży. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano:
1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Więcej informacji, dotyczących zakresu nadzoru pedagogicznego znajduje się w załączniku: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Platforma edukacyjna eNauczanie

Platforma edukacyjna eNaczanie jest dostępna i działa pod tym adresem – przejdź.

Platforma edukacyjna SOD

Przypominamy, że z naszej platformy edukacyjnej korzystają osoby biorące udział w działaniach prowadzonych przez nasz Ośrodek, min:

    • kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania w oświacie, tyflopedagogiki,
    • sieć wsparcia „Sześciolatek uczniem klasy pierwszej”,
    • sieć wsparcia „Przygotowanie uczniów do matury z matematyki”,
    • sieć współpracy doradców metodycznych SOD,
    • sieć współpracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych Częstochowy.

W przypadku trudności z zalogowaniem do platformy proszę o kontakt na adres pawelguzikowski[at]gmail.com.