warning_png_150

Zmiana terminu szkolenia – nauczyciele WF

Nieodpłatne szkolenie z lekkiej atletyki, które miało być przeprowadzone w sobotę 20 września, godz. 9.00 na stadionie MOSIR jest przełożone na 4 października br. , godz. 9.00  w tym samym miejscu. 

Za zmianę wynikłą z organizacji Mistrzostw Polski Juniorów serdecznie przepraszam. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na 4 października, proszę o przybycie w strojach sportowych.

Maciej Hupa
doradca metodyczny wychowania fizycznego

tyflo_png-200

Tyflopedagogika rozpoczyna zajęcia

Uczestnicy kontynuacji kursu kwalifikacyjnego z zakresu tyflopedagogiki

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach kontynuacji II-go semestru zajęć kursu kwalifikacyjnego z zakresu tyflopedagogiki rozpoczynają się 19 września 2014 roku o godzinie 15:00 w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie przy ul. Ireny Kosmowskiej 5. Zapraszam serdecznie.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem zapraszamy do złożenia zgłoszenia – zobacz więcej informacji o naborze na kursy kwalifikacyjne

Maria Przymus – kierownik kursu. 

oferta1-300

Pełna oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele 

Przed nami nowy rok szkolny 2014/2015 – kolejny rok wytężonej pracy nad kształtowaniem umysłów młodych ludzi, którzy odkrywać będą swoje pasje, rozwijać talenty i poszerzać horyzonty. Jak zawsze nauczyciele naszego miasta, a także szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego, podejmować będą działania zmierzające do tego, by ich wychowankowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu.
Aby wspierać środowisko oświatowe, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie proponuje Państwu szeroką ofertę form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym m.in. w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa: wspierania dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, podniesienia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki, profilaktyki agresji i przemocy w szkole, edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą:

Czytaj dalej

Dla nauczycieli języka polskiego z terenu Myszkowa i powiatu

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego II, III i IV etapu edukacyjnego szkół z terenu Myszkowa i powiatu myszkowskiego na bezpłatną konferencję pt. „Edukacja w zakresie czytania obrazów”.
Konferencja odbędzie się 30 września 2014 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia pod nr 34 362 51 05 do dnia 29 września br.

Organizatorzy konferencji: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zapraszają.

Zaproszenie oraz szczegóły konferencji – (pdf).

oferta2-80-png

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia prowadzi kursy kwalifikacyjne 

  • z zakresu surdopedagogiki
  • z zakresu tyflopedagogiki
  • Zarządzanie w oświacie.

 Kursy te przygotowują nauczycieli do podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą niedosłyszącą (surdopedagogika), niedowidzącą (tyflopedagogika) oraz uczą języków migowego oraz porozumiewania się za pomocą znaków Brajla. Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie w oświacie przygotowuje nauczycieli do pełnienia funkcji dyrektora przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca.

Czytaj dalej

Ośrodek i jego główne zadania

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie jest placówką publiczną, powołaną 1 września 2000 roku uchwałą Rady Miasta Częstochowy. Jest to pierwsza w województwie śląskim i jedna z pierwszych w kraju placówka doskonalenia nauczycieli utworzona przez samorząd powiatowy.

Priorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych, wynikających z procesu wdrażania reformy systemu edukacji oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego, który stymuluje rozwój ucznia. 

Zadanie to ośrodek realizuje m.in. poprzez: organizowanie różnorodnych form doradztwa i doskonalenia zawodowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli (konsultacje indywidualne, konferencje przedmiotowo – metodyczne, szkolenia nieodpłatna i płatne, granty, projekty), kursy kwalifikacyjne, współpracę ze środowiskiem lokalnym, popularyzowanie dobrych praktyk w Biuletynie Edukacyjnym, na stronie internetowej. Z usług placówki corocznie korzysta ponad 17 tysięcy osób, z czego 75% stanowi ich udział w szkoleniach nieodpłatnych.

W Samorządowym Ośrodku Doskonalenia zatrudnionych jest sześcioro konsultantów, z ośrodkiem współpracuje 28 doradców metodycznych. Atutem ośrodka jest nowoczesna baza dydaktyczna, przestronne 4 sale dydaktyczne, w tym pracownia komputerowa na 15 stanowisk ze stałym szerokopasmowym dostępem do Internetu, 3 gabinety konsultantów i 2 gabinety doradców oraz czytelnia. 

Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją w szkole

Zaproszenie na seminarium
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza na seminarium: Najpierw pomyśl. Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją w szkole, które odbędzie się 20 września 2014 r. w godz. 10:00 – 16:00 w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Czytaj dalej

cube1-200

„Etyka nie tylko dla smyka” w śląskim

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia bierze udział w pilotażu projektu Etyka nie tylko dla smyka, który powstał we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców, ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej.
W związku z powyższym zorganizowano sieć Koordynatorów regionalnych – ekspertów ds. edukacji społecznej i etycznej oraz przygotowano poradnik metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – przeznaczony dla szkół biorących udział w pilotażu projektu. Koordynatorem projektu na terenie województwa śląskiego jest Pani Anna Warzocha – doradca metodyczny SOD.

Czytaj dalej